Kiasi katika mambo mema, kujiepusha na mambo ambayo ni ya hatari

Kufundisha Jinsi ya Kukaa katika Udhibiti

Kiasi ni tunda la Roho, mara nyingi hujulikana kama kujizuia nafsi. Pia ni onyesho la  kueleza imani ya mkristo kwa muda mrefu. Kanuni ni kwamba vitu vyote vyenye madhara vinapaswa kuepukwa kabisa na kwamba kila kitu kingine lazima kitumike kwa kiasi.

"Nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia ; tupate kuishi kwa kiasi , na haki na utauwa, katika ulimwengu huu wa sasa".Tito 2:12
Kuondoa Uraibu

Uharibifu unaosababishwa na uraibu wa aina yoyote hutumika kama mfano ulio hai kuelezea kwa nini kiasi ni muhimu.

Masuala yanayohusiana na uraibu miongoni mwa watu maskini hukasirisha haraka hasa kama mapato ni ya chini hata uchaguzi wa uwakili mbaya unaweza kuwa na matokeo mabaya kwa familia nzima!

Mbinu ya kibiblia

Ubinafsi ni chanzo cha  kutokuwa na kiasi. Tunakuza maisha ya kujitolea kwa Mungu yanayojengwa katika neno lake, Biblia.

Akili lazima iwe wazi ili kuelewa mambo ya Roho Mtakatifu, hivyo basi kula kupita kiasi, kemikali za aina yoyote na hisia ambazo haziwezi kudhibitiwa zinaweza kuzuia ukuaji wetu.

Kuzuia vurugu za nyumbani

Madarasa yetu yanajumlisha familia na jamii yote. Tunajenga heshima kwa kazi ya wanawake na wanaume na kuhusisha jinsia zote katik  mapishi ya kiutendaji, ukulima  na mengi zaidi.

Kupitia madarasa ya maingiliano na majadiliano yanayofuata, Kwa kiasi fulani, tumegundua kwamba vurugu za nyumbani zimepungua na mahusiano kuimarika.

Miradi yetu ya kiasi

Hapo chini kuna baadhi ya miradi tunayoendeleza kwa sasa na njia unazoweza kuhusika.

Mradi huu |
Inaendelea
Inaishia
Mafunzo
Wakufunzi wetu wa FARM STEW wanasisitiza kanuni za kila mojawapo ya viungo vyetu vinane katika madarasa tunayoyafunza. Shughuli za kiutendaji hufanya masomo  kuchangamsha na kuwasaidia washiriki kustawi!