Kila usiku na kila juma kwa miili yetu na pia kuruhusu udongo kupumzika

Kuchukua Muda Kurejeshea

Pumziko ni kipindi cha uhuru kutoka kwa kazi na uzalishaji. Ni muhimu kwa afya njema. Tunaishi katika ulimwengu ulioainishwa wa uzalishaji lakini Mungu alionyesha kwamba pumziko hilo ni sahihi na sawa. Yesu aliongoza huduma inayofanya kazi sana, lakini alionyesha kanuni hii wakati Yeye na wanafunzi wake walipoondoka kwenye mashua ili kuondoka kwenye umati. Kama vile alivyochukua muda wa utulivu kutafuta mapenzi ya Baba Yake, nyakati zetu za mapumziko hutuburudisha kwa ajili ya nyakati za huduma.

"Njooni kwangu, ninyi nyote  msumbukao na wenye kulemewa na mizigo nami nitawapumzisha." Mathayo 11:28
Pumziko kwa ajili yako.

Tunahimiza pumziko la kutosha usiku (masaa 7 hadi 8/usiku kwa watu wazima,na zaidi kwa watoto pia na pumziko  la siku kila juma.

Pumziko kwa ajili ya nchi

Tunasisitiza umuhimu wa pumziko la udongo. Ardhi ambayo hulimwa bila kuzingatia pumziko inaweza kupunguza rutuba na kukosesha mazao kwa haraka. Iwapo inawezekana,  kupumzisha udongo bila shughuli za ukulima kwa mwaka mmoja kila miaka saba imeonyesha matokeo mazuri ya muda mrefu na ina msingi wa kibiblia.

Miradi yetu ya pumziko

Hapo chini kuna baadhi ya miradi tunayoendeleza kwa sasa na njia unazoweza kuhusika.

Mradi huu |
Inaendelea
Inaishia
Mafunzo
Wakufunzi wetu wa FARM STEW wanasisitiza kanuni za kila mojawapo ya viungo vyetu vinane katika madarasa tunayoyafunza. Shughuli za kiutendaji hufanya masomo  kuchangamsha na kuwasaidia washiriki kustawi!