Uchaguzi wa kuishi njia ya Mungu, kuwa na nidhamu na kuwa na mtazamo chanya

Kuwa mtumishi mwema

FARM STEW inasisitiza kwamba kumwamini Mungu katika hali zote ni sehemu ya uchaguzi  wa fahamu. Uaminifu sio kukubalika kwa hali ya maisha. Mafunzo yetu yanasisitiza kwamba wote lazima wafanye kazi kwa bidii ili kuwa wasimamizi wazuri wa kile walichopewa hata kama ni sehemu  ndogo ya ardhi kwa " siku sita fanya kazi utende mambo yako yote." Kutoka 20:9.

"moyo uliochangamka ni dawa nzuri ." Mithali 17:22
Kumtegemea Mungu

Ingawa mara nyingi hali ya afya huathiriwa na ugonjwa na utapiamlo, neno la Mungu linawahimiza wote, "... usihuzunike, kwa kuwa furaha ya Bwana ni nguvu zenu." Nehemia 8:10

 Mtazamo Chanya.

Mtazamo wa mtu ni chaguo la ufahamu. Tunafundisha kuishi njia ya Mungu ambayo huanza kwa kuchagua kuwa na mtazamo chanya, kuangalia mbele kwa kuzingatia baraka katika maisha. Tunahimiza maadili ya kazi - siku 6 kwa kazi.

Ukarimu

Mtazamo wa mtu ni chaguo la ufahamu. Tunafundisha kuishi njia ya Mungu ambayo huanza kwa kuchagua kuwa na mtazamo chanya, kuangalia mbele kwa kuzingatia baraka katika maisha. Tunahimiza maadili ya kazi - siku 6 kwa kazi.

Miradi yetu ya mtazamo

Hapo chini kuna baadhi ya miradi tunayoendeleza kwa sasa na njia unazoweza kuhusika.

Mradi huu |
Inaendelea
Inaishia
Mafunzo
Wakufunzi wetu wa FARM STEW wanasisitiza kanuni za kila mojawapo ya viungo vyetu vinane katika madarasa tunayoyafunza. Shughuli za kiutendaji hufanya masomo  kuchangamsha na kuwasaidia washiriki kustawi!