Vipaumbele 5 vya Uhuru mwaka 2021

FARM STEW Uganda

Miradi yetu

Ili kufanikisha mabadiliko,tunaendelea kufanya kazi katika miradi ifuatayo.

Maji
Irene ni mmoja wapo wa watu  663,000,000 ambao hawana uwezo wa kupata maji safi. Pampu ya maji kijijini mwao ilivunjika miaka iliyopita, pamoja na asilimia  thelathini (30%) ya pampu zote barani Afrika. Sasa FARM STEW inatoa chanzo cha matumaini kwa hali ya maji ili kuzima kiu yao ya kimwili na kiroho ($15 kwa kila mtu).
Mabomba ya mifereji
Teknolojia rahisi kama vile bomba la mfereji, linaloweza kutoa maji yanayo tiririka, pamoja na sabuni au majivu, linaweza kusafisha mikono bila uharibifu mwingi. FARM STEW inahimiza mabomba ya mifereji kwenye nyumba zote!
Visodo vya kufulika kwa Wasichana
Ulimwenguni kote wanawake na wasichana wengi hawana uwezo wa kupata visodo i, vyoo safi binafsi, au njia safi za kujikimu wakati wa hedhi. Tunaleta  heshima kwa wasichana kwa kuwafundisha na kuwaandaa kwa kuwapa vifaa wanavyo hitaji.
Mashamba madogo ya familia
Ili kuwezesha familia za mashambani kuwa na kujitegemea na kutoa fursa kwa biashara, tunasambaza mbegu za kuanzia na vifaa vinavyohitajika kuanzisha ukulima wa mashamba madogo. Wanafanya mengine yaliyo salia kwa msaada wa wakufunzi wetu wa FARM STEW!
Mafunzo
Wakufunzi wetu wa FARM STEW wanasisitiza kanuni za kila mojawapo ya viungo vyetu vinane katika madarasa tunayoyafunza. Shughuli za kiutendaji hufanya masomo  kuchangamsha na kuwasaidia washiriki kustawi!

Bodi ya Wakurugenzi ya FARM STEW ya Kimataifa iliidhinisha vipaumbele 5 vifuatavyo kwa mwaka 2021.
Shughuli zote sharti ziwe na mchango wa fedha za kutosha kutoka kwa watu wenye upendo kama wewe!

Kipaumbele cha 1: Uhuru kutokana na Utegemezi

Lengo la FS: Kila mmoja wa timu zetu 5 za mafunzo ya FARM STEW itaongoza mafunzo ya kilimo kiutendaji , lishe, usafi na mafunzo ya biashara $ 37/darasa siku 4 kwa wiki. Washirikishe  angalau 60 wanaojitolea wa FARM STEW ambao hufanya  kazi nyumba kwa nyumba ya kutekeleza  FARM STEW. Gharama ya wastani kwa juhudi na vifaa vya kila timu ya mafunzo ni dola $5,000 kwa mwezi.

Matokeo: Timu zitathibitisha Nyumba 3,000 za FARM STEW na kutoa mafunzo kwa watu 50,000.

Kipaumbele 2: Uhuru kutokana  na  Aibu

Lengo la FS: Elimu ya usafi wa hedhi pamoja na usafi wa  sodo za nguo ziinavyofulika na suruali husaidia wasichana kukaa Shuleni iongozayo kuwa na familia zenye afya za baadaye

Matokeo: Kusaidia wasichana wadogo 5,000 kukaa shuleni ($15 kwa msichana).

Kipaumbele cha 3: Uhuru kutokana na Magonjwa & Kazi ngumu

FS Goal: 2,300 people die due to waterborne diseases every day, most of them are children. Women and children spend hours every day walking to and hauling home dirty water. We’ve engaged a local drilling company that can drill new wells for $7000 and repair broken ones for $2,500 (~$15 per person).

Matokeo: visima 20 vya kurekebishwa na visima 30 vipya vya kuchimbwa vitawabariki watu 15,000.

Kipaumbele cha 4: Uhuru wa Kushiriki Kimataifa

Lengo la FS: Mtaala wa Mapishi ya SHAMBA STEW una mwongozo wa kina wa mapishi ya maisha tele. Imeundwa ili mtu yeyote aweze kujifunza na kutumia masomo ya FARM STEW kama "Wapandaji" ambao wanaweza kushiriki kwa ufanisi mapishi katika muktadha na lugha yao.

Matokeo: Sambaza mapishi ya SHAMBA STEW iliyopanuliwa kupitia E-learning farmstew.teachable.com nakala ngumu. Tafsiri na uisambaza kwa Kihispania, Kiswahili na Kiarabu na pia kwa Kiingereza.

Kipaumbele cha 5: Uhuru wa Kukua!

Lengo la FS: Kuendeleza ushirikiano ambao utakuza mwingiliano uliyopo kwa "kushiriki  kichocheo" katika njia bora za kuongeza athari za  FARM STEW.

Matokeo: Mipango ya FARM STEW itazinduliwa kwa ushirikiano na mashirika yenye nia moja, vyuo vikuu, Wizara ya afya, nk. ili kupanua athari.

Hitaji la FARM STEW la mwaka jumla = $675,000