Ilichapishwa
Oktoba 31, 2019

Visodo: Uhuru kutokana na Aibu 

Betty Mwesigwa

Tuna wasichana  534 zaidi ili kufikia lengo letu la mwaka 2019!  $ 15 itatoa:
- Visodo 4 vya nguo vya kuosha katika kifuko cha deluxe cha usafi wa hedhi kilichotengenezwa na AFRIpads.
- Chupi 2 (tulijifunza wasichana hawana)
-Wakufunzi wetu wa FARMSTEW wanashirikiana na walimu wa shule kuelimisha na kuwapa vifaa wasichana hao kuvitumia

Jibu limekuwa ajabu!

Hivi ndivyo Naki alivyosema :

"Nina umri wa miaka 14 na nilianza kupata hedhi zangu mwaka huu. Siku yangu ya kwanza nilihisi aibu na kukosa kwenda shule ... Si rahisi kupata visodo katika kijiji changu na vile vichache  vilivyoko ni bei ghali sana kuvinunua. Hivi visodo vipya vitaenda kunikinga wakati wa hedhi na kwa vile vinaweza kutumika tena, sina wasiwasi tena wakati nitakapokuwa nikipata hedhi. "

Wasichana na visodo na Phionaambaye anapenda kuwabariki!

Unaweza kuondoa hofu kupitia usafi wa Mazingira

Katika mwaka wa 2017 tuliwahudumia wasichana 1,000!  

Katika mwaka wa 2018, tulifikia watu 2,100!  


Lengo letu la mwaka 2019 ni uhuru kutokana na aibu kwa wasichana 3,000! Shukrani kwa ukarimu wako, tunakaribia huko! Wasichana 535 zaidi!

Utakuwa ukiwasaidia wasichana kama Rebecca ambaye anataka kuwa katika shule zaidi kiasi kwamba ilimlazimu kuiba karatasi shashi (tissue paper)!!

Tumeweka lengo letu la 2020 kwa ujasiri kwa wasichana 5,000. Kwa msaada wako, tunaweza kuwaweka huru kutokana na aibu! Toahapa au kuwa mfadhili hapa!

Shiriki
Shiriki
Iliyotumwa na 
Betty Mwesigwa
Kisa cha Naki
Uganda, Afrika
Manukuu
"Nina umri wa miaka kumi na minne (14) na nilianza hedhi mwaka huu. Siku yangu ya kwanza nilihisi aibu na nikakosa kwenda shule ... Si rahisi kupata visodo katika kijiji changu na vichache vilivyoko ni bei ghali. Visodo hivi vipya vitaweza kunisaidia nikiwa katika hedhi. Kwasababu vinaweza kutumika tena, sitakuwa na wasiwasi tena nitakapopata hedhi!"
Visodo

Uhuru kutokana na aibu

Kila siku maelfu ya wasichana wa Kiafrika huacha shule. KWA NINI?  Kwa sababu ya hedhi . Unaweza kuwasaidia wasichana hawa kuendelea na masomo yao  shuleni kwa  kuwapa visodo vinavyoosheka, chupi na kuwapa ujasiri kwa  dola kumi na tano ($15 ) kwa kila msichana  
Lengo letu ni   kuwafikia wasichana  5000 katika mwaka wa 2020!

Irene
Uganda, Afrika
Manukuu
Maisha ya Irene yatabadilishwa wakati zawadi zako zitakapoleta maji safi kwa jamii yake
Ishara ya maelezo
Kila dola  mbili ($2 )zinazopewa FARM STEW zitazidishwa kwa dola moja ($1) na Water4, hadi  dola elfu themanini na nne ($84,000).
Maji

Uhuru kutokana na Ugonjwa na kazi ngumu

Watu elfu 300 hufa kila siku kutokana na magonjwa yanayosababishwa na maji machafu. Zawadi yako inaweza kutoa maji safi kwa dola kumi na tano ($15) kwa kila mtu.  Maji salama sio tu huimarisha afya; bali hutoa fursa kwa ajili ya FARM STEW, kwa ushirikiano na makanisa ya mtaa  kutosheleza kiu ya kiroho ya wale walio na mahitaji.

Kisa cha Naki
Uganda, Afrika
Manukuu
"Nina umri wa miaka kumi na minne (14) na nilianza hedhi mwaka huu. Siku yangu ya kwanza nilihisi aibu na nikakosa kwenda shule ... Si rahisi kupata visodo katika kijiji changu na vichache vilivyoko ni bei ghali. Visodo hivi vipya vitaweza kunisaidia nikiwa katika hedhi. Kwasababu vinaweza kutumika tena, sitakuwa na wasiwasi tena nitakapopata hedhi!"
Visodo

Uhuru kutokana na aibu

Kila siku maelfu ya wasichana wa Kiafrika huacha shule. KWA NINI?  Kwa sababu ya hedhi . Unaweza kuwasaidia wasichana hawa kuendelea na masomo yao  shuleni kwa  kuwapa visodo vinavyoosheka, chupi na kuwapa ujasiri kwa  dola kumi na tano ($15 ) kwa kila msichana  
Lengo letu ni   kuwafikia wasichana  5000 katika mwaka wa 2020!

Irene
Uganda, Afrika
Manukuu
Maisha ya Irene yatabadilishwa wakati zawadi zako zitakapoleta maji safi kwa jamii yake
Ishara ya maelezo
Kila dola  mbili ($2 )zinazopewa FARM STEW zitazidishwa kwa dola moja ($1) na Water4, hadi  dola elfu themanini na nne ($84,000).
Maji

Uhuru kutokana na Ugonjwa na kazi ngumu

Watu elfu 300 hufa kila siku kutokana na magonjwa yanayosababishwa na maji machafu. Zawadi yako inaweza kutoa maji safi kwa dola kumi na tano ($15) kwa kila mtu.  Maji salama sio tu huimarisha afya; bali hutoa fursa kwa ajili ya FARM STEW, kwa ushirikiano na makanisa ya mtaa  kutosheleza kiu ya kiroho ya wale walio na mahitaji.