Ilichapishwa
Oktoba 31, 2019

Visodo: Uhuru kutokana na Aibu

Betty Mwesigwa

Tuna wasichana  534 zaidi ili kufikia lengo letu la mwaka 2019!  $ 15 itatoa:
- Visodo 4 vya nguo vya kuosha katika kifuko cha deluxe cha usafi wa hedhi kilichotengenezwa na AFRIpads.
- Chupi 2 (tulijifunza wasichana hawana)
-Wakufunzi wetu wa FARMSTEW wanashirikiana na walimu wa shule kuelimisha na kuwapa vifaa wasichana hao kuvitumia

Jibu limekuwa ajabu!

Hivi ndivyo Naki alivyosema :

"Nina umri wa miaka 14 na nilianza kupata hedhi zangu mwaka huu. Siku yangu ya kwanza nilihisi aibu na kukosa kwenda shule ... Si rahisi kupata visodo katika kijiji changu na vile vichache  vilivyoko ni bei ghali sana kuvinunua. Hivi visodo vipya vitaenda kunikinga wakati wa hedhi na kwa vile vinaweza kutumika tena, sina wasiwasi tena wakati nitakapokuwa nikipata hedhi. "

Wasichana na visodo na Phionaambaye anapenda kuwabariki!

Unaweza kuondoa hofu kupitia usafi wa Mazingira

Katika mwaka wa 2017 tuliwahudumia wasichana 1,000!  

Katika mwaka wa 2018, tulifikia watu 2,100!  


Lengo letu la mwaka 2019 ni uhuru kutokana na aibu kwa wasichana 3,000! Shukrani kwa ukarimu wako, tunakaribia huko! Wasichana 535 zaidi!

Utakuwa ukiwasaidia wasichana kama Rebecca ambaye anataka kuwa katika shule zaidi kiasi kwamba ilimlazimu kuiba karatasi shashi (tissue paper)!!

Tumeweka lengo letu la 2020 kwa ujasiri kwa wasichana 5,000. Kwa msaada wako, tunaweza kuwaweka huru kutokana na aibu! Toahapa au kuwa mfadhili hapa!

Shiriki
Shiriki
Iliyotumwa na 
Betty Mwesigwa