#1 Uhuru kutoka kwa Utegemezi

Unaweza kuwasaidia watu kujisaidia wenyewe na kupata uhuru!

FARM STEW inahusu zaidi ya kumfundisha mtu kuvua samaki; inawezesha familia kustawi! Wakufunzi wetu wa FARM STEW wanafundisha madarasa katika kilimo, lishe na biashara, huku wakionyesha umuhimu wa mtazamo chanya, mapumziko ya kutosha na joto ili kusaidia familia wanazohudumia kufurahia uhuru kutoka kwa utegemezi.

Bustani na mashamba endelevu

Unapotoa Uhuru kutoka kwa Utegemezi, unasaidia familia kukuza chakula kwenye ardhi yao wenyewe, kunufaisha afya zao na fedha. Hivi karibuni chakula chenye virutubisho vingi kinapatikana, wanajifunza kupika chakula bora cha mimea, na huokoa pesa ambazo zinaweza kuwa zimetumika kwa chakula na dawa sokoni. Wakati shughuli zao za kilimo zinapoimarika, bustani hizi zinaweza kuwa biashara ndogo, na kusababisha uhuru kutoka kwa utegemezi.

Soma kuhusu bustani na mashamba endelevu kwa vitendo!

Soma

Chakula chenye afya ya mimea

Niliposikia kwa mara ya kwanza kuhusu maziwa ya soya, nilidhani ni utani. Nilijiuliza ni kwa namna gani mbegu inaweza kuzalisha maziwa. Ni wanyama pekee wanaoweza kufanya hivyo!" alitamka Bi Mukisa. Alizuia giggle alipokuwa akimsikiliza mkufunzi wa FARM STEW Joanita akifundisha kuhusu kugeuza maharage ya soya kuwa maziwa. Siku iliyofuata, Joanita alileta maharage yake ya soya yaliyolowekwa na kuyaweka kwenye chokaa. Alimtaka Bi Mukisa kuanza kupiga maharage ya soya. Bila kusita alianza. Hata hivyo, kwa mshangao wake, kuna kitu kilianza kutokea. "Nadhani nini? Hata kabla hatujamwaga maji kwenye chokaa, tayari niliona dalili ya maziwa!

Jifunze zaidi kuhusu chakula kitokanacho na mimea.

Familia zinazostawi

Uamuzi wako wa kuunga mkono Uhuru kutoka kwa utegemezi hubadilisha familia kutoka kuishi hadi kustawi. Vipawa vyako vinawafundisha baba, mama, na watoto jinsi ya kuwa na mawazo mazuri ya kufanya maendeleo ya kifedha na kiroho, jinsi ya kutibu na kuheshimu miili yao ya thamani na mapumziko ya kila siku na kila wiki na nafasi ya watoto, na jinsi ya kuimarisha familia dhidi ya uraibu unaobomoa nyumba.

Tazama zaidi kuhusu familia zinazostawi.

Fanya tofauti!

Hatua yako ya kwanza ya kujenga familia na jamii zinazojitosheleza inaanzia hapa.  Toa Familia Uhuru kutoka kwa Utegemezi kwa kuteua zawadi yako leo!

Kuchangia