1
Treni
Huendeleza watu binafsi na jamii  kwa ufahamu wa Biblia na mazoea ya afya ya kijamii katika lishe, kilimo endelevuna usafi wa mazingira ili kuboresha afya na ustawi wa familia.
2
Hamasisha
Jamii na watu binafsi kuhamasisha binadamu, wasomi, fedha na vifaa kwa ajili ya uvumbuzi wa kijamii na vikao vya mafunzo vinavyotegemea uongozi wa mtaa.
3
Shiriki
Jamii hizo na watu binafsi wanapata uzoefu wa mafunzo ya kwanza kiutendaji  ili waweze kujizoesha katika desturi za afya na kujihusisha kwa maendeleo binafsi ya miradi ya jamii ili kukuza na kuhamasisha familia. 
4
Jenga uendelevu
Watu binafsi na jamii wanajifunza jinsi ya kudumisha na kutunza athari za kijamii; wanajifunza jinsi ya kupata, kuzalisha na kusimamia maarifa ya wenyeji, rasilimali na ujuzi katika utoshelevu wa chakula, kilimo na desturi za afya.
5
Kuhusika Mara kwa mara
Kizazi chenye afya,  kinachojihusisha kijamii  na chenye ujuzi wa shughuli za kilimo, mazoea ya afya ya umma, na stadi za ujasiriamali ambazo huleta maisha tele kwa njia za msingi kwa familia na kuendelea katika  jamii nyingine.
Ushirika wetu 

FARM STEW ni mwanachama wa kujivunia wa OCI.

FARM STEW ni mshiriki wa kujivunia wa ASI