Dhamira ya FARM STEW International ni kuboresha afya na ustawi wa familia maskini na watu walio katika mazingira magumu kwa kushiriki kichocheo cha maisha tele ulimwenguni kote.

Yafuatayo ni malengo yetu makuu:

Kupigana na kutokua (Udumavu)

"Punguza udumavu na kuwatumia  watoto chini ya miaka 5 visivyostahili", na kuongeza utofauti wa lishe mbalmbali ili "kushughulikia mahitaji ya lishe ya wasichanawalio balehe, wanawake wajawazito na wanaonyonyesha na wazee" kwa Lengo la Maendeleo Endelevu la Umoja wa Mataifa #2.2

Anzisha bustani za nyumbani

Kuanzisha bustani za jikoni na kilimo cha uhifadhi kwa kutoa mafunzo na kuwezesha familia za wakulima wadogo wanaotaka "kumaliza njaa na kuhakikisha upatikanaji wa watu wote, hasa maskini na watu walio katika mazingira magumu, ikiwa ni pamoja na watoto wachanga kupata chakula salama, wenye virutubishi na vya kutosha mwaka atika mwaka wote," kwa mwaka wa Maendeleo Endelevu ya Umoja wa Mataifa#2.1

Kuongeza upatikanaji wa chakula

Kuongeza usindikaji rahisi wa ndani unaopatikana na vyakula vya bei nafuu vya mimea ili kuongeza thamani ya virutubishi, hususan maharage ya soya, mahindi, matunda na mbogamboga; kwa Lengo la Maendeleo Endelevu la Umoja wa Mataifa#2.4

Kuendeleza biashara ndogo

Kuendeleza ujuzi wa ujasiriamali kwa Shughuli za Kuzalisha Mapato (IGA) na bidhaa za kilimo, kulingana na Lengo la Maendeleo Endelevu la Umoja wa Mataifa #8.

Kuboresha usafi

"Kufikia upatikanaji wa usafi wa kutosha na usawa na usafi kwa wote na kumaliza kasoro zilizo wazi, kuwa makini na mahitaji ya wanawake na wasichana na wale walio katika mazingira magumu" kwa lengo la Maendeleo Endelevu la Umoja wa Mataifa#6
Maono ya FARM STEW yameongozwa na matanio ya Yesu kwamba wote "wanaweza kuwa na uzima na kuwa nayo kwa tele" inayopatikana katika Yohana 10:10. Kupitia mafunzo ya FARM STEW, watu masikini na walio katika mazingira hatarishi duniani watakuwa na ujuzi unaohitajika ili kukabiliana na sababu za msingi za njaa, magonjwa na umaskini.